Tipofil dizájnmozi: a paratextuális dimenzió

A cím a filmelmélet és a szoftver stúdiumok lehetséges metszőpontjára utal, mégpedig a filmeket keretező és a filmszöveg közötti kapcsolatra, amely meglehetősen alulreprezentált a tudományos igényű vizsgálódások tengerében. Amikor nemrég szó volt a Typophile Film Festival nyitófilmjeiről, elgondolkodtam, hogy vajon van-e fejlődés vagy bármiféle elmozdulás abban a tekintetben, hogy a címek szekvenciái dizájn illetve tipográfia szintjén illeszkedjenek a film tematikájához és hangulatához, és minél inkább előásom erre vonatkozó filmélményeimet, annál inkább egyértelműnek tűnik, hogy bizony egyre nagyobb figyelmet fordítanak a filmkészítők filmük keretezésére, vagyis a Gérard Genette terminusával jelzett paratextualitásra. Ennek a vizsgálódásnak a csírája és első kibontási kísérlete az Apertúra Magazinban megjelent cikkem.

A cikk az Apertúra Magazinban olvasható »