Manovich előadás

A tavaszi félév elkerülhetetlenül közeledő bekövetkeztével egyre jobban ki vannak élezve a receptoraim olyan témák iránt, amelyeket valamelyest be lehet ültetni valamelyik kurzusom tematikájába, így akadtam rá teljesen véletlenül (ahogy az lenni szokott – már amennyiben egy rss-olvasóba applikált feed-ek sorjázása véletlennek számít) az osztrák Danube University Krems érdekes elnevezésű, Department for Image Science tanszékének tele-előadására, amelyben éppen Sean Cubitt (akinek blogja is van) és Lev Manovich beszélnek, majd beszélgetnek a mozi és általában a képiség, a képi technológiák elméleti problematikájáról – mondanom sem kell, két teljesen különböző szempontból.

Én most Manovich előadását emelném kil, mivel a Digital Theory: The Language of New Media című kurzus nagyrészt az ő elméletére épül. Tulajdonképpen az előadás is utalgat a kurzuson felmerülő témákra, de egy lépéssel tovább is viszi az egész gondolatiságot: mégpedig a mediáls hibriditás felé, ami tulajdonképpen manapság olyannyira megszokott, olyannyira hétköznapi, hogy igazából senki sem foglalkozik vele. Manovich tehát arra tesz kísérletet, hogy feltérképezze egy szoftver-szempontból kiinduló elmélet lehetőségét, és rávilágítson arra, miért nem lehet már a megszokott szemiotikai illetve hagyományosnak mondható elméleti megközelítésből kielégítő elemzéseket létrehozni a témában. Nagyon érdekes előadás, aminek a jegyzetei is hozzáférhetőek Manovich jóvoltából!