II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia – felhívás

Ha jól rémlik, még tavaly december környékén futottam össze Papp Orsolyával a vonaton, és meg is jegyeztük, hogy évente egyszer, a pszichoanalitikus filmkonferencia évfordulóján vagyunk találkozásra predesztinálva, amikor jelezte, hogy 2008 bizony nem fog elröppenni egy újabb konferencia nélkül. Így is lett, hiszen épp ma érkezett meg a II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia felhívása, ami a “A kép tudattalanja, a tudattalan képei – szabad asszociációk filmművészet és pszichoanalízis határvidékén” alcímen fut majd. Az időpont 2008. november 20-22., helyszín a pécsi Apolló Artmozi, a jelentkezési határidő pedig 2008. június 30. – röviden összefoglalva a leglényegesebb információkat. De azért bemásolom a felhívás teljes szövegét is, hátha így többekhez eljut az autentikus felhívás is!

FELHÍVÁS

a II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencián való előadói részvételre

A kép tudattalanja, a tudattalan képei – szabad asszociációk filmművészet és pszichoanalízis határvidékén

“…a pszichoanalitikus szempontból tájékozott [film]kritika létrehozása azért szükséges, hogy erősítse az emberi szubjektumok megértését az általuk és értük létrejött fikciók találkozási pontjában.” (Brooks parafrázis, 1998, 45. old.)

A PTE Pszichológiai Doktori Iskola Elméleti pszichoanalízis programjának, az Imágó Egyesületnek és az Imago East-West nemzetközi szervezetének főszervezésével 2008. november 20-22. között megrendezésre kerül a II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia – A kép tudattalanja, a tudattalan képei címmel a pécsi Apolló Artmoziban. A konferenciát a pszichoanalízis és a filmművészet területeihez kapcsolódó szakmai műhelyekkel összefogva, társszervezői együttműködésben valósítjuk meg. A rendezvényen szeretnénk előtérbe helyezni az egyes intézmények keretein belül működő kutatási csoportok és szakmai műhelyek bemutatkozását.

A rendezvény szakmai folytatása a 2006-os A Vászon és a Dívány találkozása címmel megrendezett I. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferenciának. A két évvel ezelőtt indult kezdeményezés célkitűzései a pszichoanalitikus filmelemzés interdiszciplináris területe iránt elkötelezett filmalkotók, filmtudományi szakemberek és pszichoanalitikus szemléletű pszichológusok eszmecseréjének elősegítésére, a témához kapcsolódó tudományos kutatások megismertetésére és népszerűsítésére irányultak. A II. MPF-val az első konferencia nyomán felélénkült hazai pszichoanalitikus filmkritikának és filmelméletnek szeretnénk szervezett fórumot biztosítani. Az idei rendezvényen is szeretnénk megtartani a sokszínű, a közönség bevonását és a szakmai párbeszéd kialakítását egyaránt előtérbe helyező struktúrát.

Célunk egy olyan kreatív tér megteremtése, ami lehetőséget ad a filmművészet pszichoanalitikus megközelítése kapcsán felvetődő történeti, elméleti és gyakorlati témák megvitatására, valamint a pszichoanalitikus és kinematografikus tudás integrációjára. Shoshana Felman gondolatát parafrazálva ugyanis: A „filmművészet és a pszichoanalízis” problémájának lényege az „és”-ben – a kettő kölcsönös egymásrautaltságában – rejlik. Akár az alkotásban, akár a filmélményben manifesztálódó pszichés jellegzetességeket igyekszünk (re)konstruálni, akár a fiktív szereplők vágyainak, kapcsolati dinamikájának a megértése a célunk a pszichoanalitikus beszédmód kidolgozott fogalomtárat biztosít a szubjektum belső történéseiről. Az „és”-ben emellett benne rejlik a filmnyelv és a tudattalan működési elveinek párhuzamba állítása, a pszichoanalízisnek a kép(iség)hez való viszonya, valamint a pszichoanalízis fogalmainak és terápiás helyzetének filmes reprezentálhatósága. Nem csupán egy mód van a mozi és a pszichoanalízis kapcsolódási pontjainak megragadására; a kettő viszonya nem tekinthető eleve adottnak, hiszen minden film és benne minden filmkép az értelmezőnek új kihívást jelent.

A konferenciára jelentkezéseket várunk

  • Szimpóziumra: műhelyek bemutatkozását lehetővé tevő 3-4 előadásból álló moderált, tematikus blokk. Időkeret: előadásonként 20 perc, majd közös diszkusszió 30 percben. Egy műhely akár több szimpóziummal is jelentkezhet.
  • Szekcióelőadásra: a pszichoanalitikus filmelmélet, filmkritika és filmértelmezés területeihez kapcsolódó előadás. Időkeret: 20 perc előadás, majd 10 perc diszkusszió

Kérjük, hogy az érdeklődők a jelentkezési lap, valamint szimpózium esetén a szimpóziumot bejelentő lap kitöltésével jelezzék előadói szándékukat a 2008mpf[kukac]gmail[pont]com e-mail címen. A jelentkezés határideje: 2008. június 30. Az absztraktok elfogadásáról a szakmai bizottság döntése alapján a jelentkezők 2008. szeptember 15-ig válaszemailben kapnak értesítést. Felmerülő kérdések esetén a fenti e-mail címen készséggel állunk rendelkezésükre.

Főszervezők

Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola
Imágó Egyesület
Imago East-West

Társszervezők

Apolló Artmozi
Cirko Film-Másképp Alapítvány
ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
KRE BTK Pszichológiai Intézet Szociálpszichológiai és Interkulturális Tanszék
Magyar Pszichoanalitikus Egyesület
PTE BTK Mozgóképtanulmányok Központ
SE Magatartástudományi Intézet
SZTE BTK Filmelmélet és Filmtörténet Program

Áœdvözlettel:

Bókay Antal, Erős Ferenc és Székács Judit
Doktori program és egyesületi vezetők

Bálint Katalin, Fecskó Edina és Papp Orsolya
Szervezők

A jelentkezési lap illetve a szimpózium bejelentő lap innen letölthető.

2 hozzászólás a(z) “II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia – felhívás” című bejegyzéshez

  1. “szeretem” az ilyen építőjellegű, én önzetlen szándékú hozzászólásokat…

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.