Előadásom a II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencián

Szokásomhoz híven ismét megosztom az érdeklődőkkel az aktuális konferencián elhangzott előadásom vázlatát: ezúttal a II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencián előadott “A mozi fantomja, avagy a nézőség traumatikus problémái” című prezentációról van szó. Ebben – ahogy már említettem – a korábban megkezdett kutatási vonalat folytatom, amiben a fantomelmélet filmelméletbeli lehetőségeivel foglalkozom. A kiindulópont a film és a trauma kapcsolata, amelyet én a rejtett traumatikus tartalmak problematikájára hegyezek ki. Ez az a pont, amiről nem esik szó, amire nincs elméleti modell, interpretációs keret, és amivel még a The Spectral Body című könyvben kezdtem el foglalkozni.

Kapcsolódó linkek