E-könyv-e e könyv?

Állandóan, évről-évre felröppen a kérdés, hogy akkor most lesz-e könyv a mai formában, vagy sem; hogy papíralapon olvasunk a jövőben, vagy képernyők előtt görnyedezve, kigúvadt szemmel. Mikor is tettük fel először ezt a kérdést? A múlt század boldog kilencvenes éveiben? Akkor a válasz inkább halogató jellegű volt, ha jól rémlik, vagyis nem volt válasz, csupán annyi, hogy meglátjuk, merre visz a technika bennünket, de azért ebben ott volt a nosztalgia és a materiális birtoklás (plusz némelyeknél enyhe vagy heveny fetisizmus is), ami azért mégis csak a nyomtatott könyvek felé billentette a virtuális mérleg nyelvét.

Az Economist nyomán a Metazin szokásától eltérően – finoman fogalmazva – elég furcsa dolgokat hoz argumentációjában (bocsánat, itt inkább leíró cikkről van szó, argumentáció nuku!): például párhuzamot von a könyv és a bakelit lemez pályafutása között, ami már első pillantásra is minimum sántít. Azt mondja, “Az ötven éve még egyeduralkodó bakelitlemezről a mai kamaszok azt sem tudják, mi fán terem.” Nyilván nem látott még a szerkesztőség aktív DJ-t, aki – már ha magára valamit is ad, akkor – csak és kizárólag bakelitről csinál bulit. Ha pedig így van, akkor pont a fiatalok ne tudnák, mi is az a bakelit?

Nagy ütemben zajlik több digitalizálási projekt is, ami miatt sokan a vészharangot kongatják a könyv fölött, de ha valaki valaha venné a fáradtságot és nekiesne ezeknek a digitalizált formátumoknak, gyorsan rájönne, hogy igazából nem “olvashatóak”, vagyis nem arra valóak, mint amire a könyv. Egyetértek azzal a véleménnyel, miszerint

Az enciklopédiák és a szótárak sokkal egyszerűbben kezelhetők elektronikus formátumban. A szócikkek könnyen kereshetők, és a mázsás kötetek nem foglalják a helyet a polcon. Ráadásul az online referenciamunkák bármikor frissíthetők és javíthatók, a felhasználóknak pedig nem kell az egészet újra megvásárolniuk. Ezért, jósolja az Economist, a jövőben szótárakat, enciklopédiákat alighanem inkább a képernyőn olvasunk majd.

De ettől még a könyv (a nem-enciklopédák és nem-szótárak) nem köszönt el. Én például kifejezetten idegenkedem még ma is az úgynevezett e-könyvektől – biztos nagyon trendi, és mostmár létezik az a technikai háttér, amivel hordozható is, de nagyon nem érdekel. Ha valamit komolyan el akarok olvasni, akkor hiába van digitális formában, ki fogom nyomtatni (ezért biggyesztettem az AMERICANA cikkeihez is pdf és nyomtatási nézet funkciókat, többek között).