digitális, publikáció

“Look out honey, ’cause I’m using technology” – a Sucker Punch-ról a Filmkultúrában

Rég terveztem, hogy amolyan “csakazértis” jelleggel megvédem, rehabilitálom a Sucker Punch (magyar keresztségben Álomháború) című Zack Snyder filmet, de legalábbis rávilágítok azokra a pontokra, amelyek talán segítenek abban, hogy másként is gondolkodjunk a produktumról, mint ahogyan azt eleddig tettük-tették. A Filmkultúrában most megjelent cikkben azt az érvelést folytatom, amit a Dragon-Sághy vita során is bontogattam: igenis vannak jelei annak, hogy a digitális technológiai háttér immáron nem pusztán esztétikai szinten (lásd: CGI), hanem formai-strukturális értelemben is elkezdte átformálni a klasszikus játékfilmre jellemző reprezentációs módokat, mégpedig narratív aspektusát tekintve is! A Sucker Punch egyrészt eklatáns példája ennek, másrészt hihetetlen jó fricska is az “álomgyárnak” – és persze azoknak a fanyalgóknak is, akik még mindig a hagyományos játékfilm biztonságos szemiotikájában lubickolnak.

Standard
digitális, film, publikáció

A képmentes mozgóképről a Filmkultúrában

A Filmkultúrában jelent meg a tavalyi McLuhan-konferenciára írt előadásom lenyomata, amely a digitális számítógép mint metamédium hatását vizsgálja a mozgókép kapcsán. A gondolatmenet lényege az, hogy míg McLuhan szentenciája alapján úgy vélhetjük (és lássuk be, sok médium esetén van ebben igazság), a médium maga az üzenet, addig a metamédium, ami túllép a remedializációs törekvéseken, és megtalálja a saját reprezentációs modelljét, amit ráadásul átvisz korábbi médiumokra is, már nem igazán illik ebbe a meglátásba. A mély remixelhetőség korában ugyanis megszűnnek, feloldódnak a mediális határok, támpontok: ha úgy tetszik, nincs médium per se, ami üzenetként funkcionálhatna. Ennek helyére lép az illékony tulajdonságú interfész, és persze nem szabad megfeledkezni a generatív kódokról sem, amelyek mind mögött meghúzódnak. Mindezek illusztrálására a ROME-projektet mutatom be röviden, ami eklatáns példája a fentieknek, ráadásul minden tekintetben megmutatja azt, hogyan jön létre a hagyományos értelemben vett kép nélküli mozgóképes alkotás.

Standard